Contact opnemen

BONAPETIT food design

Cortenbach 2
6367 GE Voerendaal

M 06 21 89 85 83

[email protected]
[email protected]

KVK 62172360

Stuur een bericht

Stuur een bericht!

    Privacy Statement BONAPETIT Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. BONAPETIT zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u BONAPETIT een e-mail zendt, zal BONAPETIT uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Indien u zich middels een contactformulier inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven of voor het deelnemen aan evenementen, gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel voor de daartoe opgegeven doeleinden. U heeft het recht om BONAPETIT schriftelijk te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt gebruik maken van het hiervoor bedoelde recht indien u een kopie van uw legitimatiebewijs bijvoegt. Binnen vier weken ontvangt u van ons een schriftelijke reactie. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken en gebouwen, om uw privacy te waarborgen. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, kan in de wet vastgelegd zijn en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens nodig hebben. Voor nadere informatie kunt u steeds contact opnemen met BONAPETIT. Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.